ერთიანი ეროვნული გამოცდები სამართლიანი, გამჭვირვალე, უნიფიცირებული, მერიტოკრატულ პრინციპებზე დამყარებული სისტემაა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო აბიტურიენტების შერჩევას უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.
 

აბიტურიენტებს შეუძლიათ საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა/შეცვლა სააპელაციო განაცხადების მიღების დასრულებამდე.