შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული და დანერგილი საგამოცდო მოდელი შეფასების სამართლიან და გამჭვირვალე პრინციპებზე დამყარებული სისტემაა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო აბიტურიენტების შერჩევას უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.
 

სარეგისტრაციო განაცხადში საგანმანათლებლო პროგრამების მითითებისა და შეცვლის საშუალება აბიტურიენტებს აპელაციების შედეგების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით ექნებათ.