სტუდენტთა საგრანტო კონკურსით სახელმწიფო საშუალებას აძლევს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ სტუდენტებს მიიღონ ან გააუმჯობესონ სახელმწიფო დაფინანსება. სტუდენტთა საგრანტო კონურსი 2006 წლიდან ტარდება.
 

რეგისტრირებულ სტუდენტებს შეუძლიათ შევიდნენ სისტემაში და ნახონ თავიანთი განაცხადი. განაცხადში ცვლილებებს ვეღარ შეიტანთ.