საერთო სამაგისტრო გამოცდის მიზანია დეხმაროს უმაღლეს სასწავლებლებს იმ მაგისტრანტობის კანდიდატების შერჩევაში, რომლებსაც შესაბამის პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო შესაძლებლობები გააჩნიათ. სახელმწიფო დაფინანსება საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგის მიხედვით ნაწილდება.
 

რეგისტრირებულ აპლიკანტებს შეუძლიათ შევიდნენ სისტემაში და ნახონ თავიანთი განაცხადი. განაცხადში ცვლილებებს ვეღარ შეიტანთ.