საერთო სამაგისტრო გამოცდის მიზანია დეხმაროს უმაღლეს სასწავლებლებს იმ მაგისტრანტობის კანდიდატების შერჩევაში, რომლებსაც შესაბამის პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებისათვის საჭირო შესაძლებლობები გააჩნიათ. სახელმწიფო დაფინანსება საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგის მიხედვით ნაწილდება.
 
საერთო სამაგისტრო გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად გადადით ამ ბმულზე და შეავსეთ განაცხადის ფორმა