დარეგისტრირებული აპლიკანტები ტესტირებას წელსაც ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატით გაივლიან, რაც მხოლოდ ტესტის (და არა პასუხების ფურცლის) ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს (აპლიკანტი დავალებას მისთვის განკუთვნილი კომპიუტერის ეკრანზე დაინახავს, პასუხებს კი ჩვეულებრივ, პასუხების ფურცელზე მონიშნავს ან დაწერს).
 

თქვენ შეგიძლიათ რესგიტრაციისას გამოყენებული ელექტრონული ფოსტითა და პაროლით შეხვიდეთ სისტემაში და იხილოთ თქვენი განაცხადი. განაცხადში ცვლილებებს ვეღარ შეიტანთ.