დარეგისტრირებული აპლიკანტები ტესტირებას წელსაც ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატით გაივლიან, რაც მხოლოდ ტესტის (და არა პასუხების ფურცლის) ელექტრონულად მიწოდებას ითვალისწინებს (აპლიკანტი დავალებას მისთვის განკუთვნილი კომპიუტერის ეკრანზე დაინახავს, პასუხებს კი ჩვეულებრივ, პასუხების ფურცელზე მონიშნავს ან დაწერს).
 

შეგიძლიათ თქვენი პირადი ნომრით და პაროლით შეხვიდეთ სისტემაში და იხილოთ თქვენი განაცხადი. განაცხადში ცვლილებებს ვეღარ შეიტანთ.