ოლიმპიადის შედეგები სკოლებისათვის

ამ გვერდის საშუალებით სკოლებს შეუძლიათ ნახონ თავიანთი მოსწავლეების მიერ სასწავლო ოლიმპიადაზე მიღებული ქულები.
სისტემაში შესვლა
   
კოდი
სკოლის ოთხნიშნა კოდი
გამოსახულება
Show another codeგანახლება
შესვლა