ერთიანი ეროვნული გამოცდები სამართლიანი, გამჭვირვალე, უნიფიცირებული, მერიტოკრატულ პრინციპებზე დამყარებული სისტემაა, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო აბიტურიენტების შერჩევას უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.
 

აბიტურიენტებს შეუძლიათ საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა/შეცვლა სააპელაციო განაცხადების მიღების დასრულებამდე.
 
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შედეგების სანახავად გადადით ამ ბმულზე
 
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების აპელირებისათვის გადადით ამ ბმულზე.